Privacy verklaring

Johannes van Dam Fotografie, gevestigd aan de President Kennedylaan 19 te Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Ik vind jouw privacy erg belangrijk en zorg ervoor dat de persoonsgegevens die je met me deelt zorgvuldig worden behandeld. In deze privacyverklaring licht ik graag toe hoe ik dat doe. Heb je hier vragen over, dan help ik je graag! Je kan me bereiken via info@johannesvandamfotografie.nl

Persoonsgegevens die Johannes van Dam Fotografie verwerkt

Mocht je alleen mijn website bezoeken, dan maak ik wel gebruik van cookies maar de gegevens die ik hiermee opsla, zijn altijd anoniem. Bekijk ook mijn cookiebeleid. Ik verwerk pas je persoonsgegevens nadat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan me verstrekt, voor bijvoorbeeld het ontvangen van een nieuwsbrief. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik mogelijk verwerk, afhankelijk van het product of de dienst die je afneemt:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Bedrijfsnaam
 • (Zakelijke) adresgegevens
 • (Zakelijk) telefoonnummer
 • (Zakelijk) e-mailadres
 • Financiële bedrijfsgegevens zoals BTW nummer, KvK nummer en bankrekeningnummer
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op mijn website
 • Browser-fingerprint
 • Overige persoonsgegevens die je zelf actief verstrekt

 

Johannes van Dam Fotografie verwerkt geen Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@johannesvandamfotografie.nl, dan verwijderen ik deze informatie.

Johannes van Dam Fotografie verzamelt geen bijzondere persoonsgegevens zoals gegevens over religieuze overtuigingen, politieke opvattingen, etnische afkomst, gezondheid of seksuele gerichtheid.

Met welk doel verwerkt Johannes van Dam Fotografie persoonsgegevens

Ik verwerk persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om de betaling af te kunnen handelen nadat je een product of dienst hebt afgenomen.
 • Om je te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om de dienst uit te voeren die je hebt afgenomen
 • Om je te informeren over (wijzigingen van) mijn diensten en producten die je eerder hebt afgenomen.
 • Om nieuwsbrieven en mailings te verzenden waarvoor je je hebt aangemeld. Hiervoor kun je je altijd afmelden via een link in de mail.
 • Om op basis van je surfgedrag mijn aanbod van producten en diensten op je voorkeuren af te stemmen. Dit doe ik alleen met jouw toestemming.
 • Geautomatiseerde besluitvorming
 • Johannes van Dam Fotografie neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen (algoritmes) die nadelige gevolgen kunnen hebben voor jou.

 

Hoe lang Johannes van Dam Fotografie persoonsgegevens bewaart

Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor ik de gegevens heb gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Heb je hier vragen over, dan kun je contact opnemen met info@johannesvandamfotografie.nl.

Delen van persoonsgegevens door Johannes van Dam Fotografie met derden

Ik deel jouw persoonsgegevens met businesspartners en derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Ook in enkele andere gevallen verstrek ik jouw persoonsgegevens aan derden, maar dit doe ik alleen met jouw nadrukkelijke toestemming hiervoor.

Met bedrijven die je gegevens verwerken in mijn opdracht, sluiten ik een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te bewaken. Ik blijf zelf verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Johannes van Dam Fotografie gebruikt

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Ik gebruik meerdere cookies. Bekijk voor meer informatie hierover mijn cookiebeleid.

Bij jouw eerste bezoek aan mijn website heb ik je al geïnformeerd over deze cookies en hebben ik je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Johannes van Dam Fotografie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. 

Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een andere door jou genoemde organisatie te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@johannesvandamfotografie.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

Ik wil je erop wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe Johannes van Dam Fotografie persoonsgegevens beveiligt

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@johannesvandamfotografie.nl

Ik heb de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Servers en apparaten waar ik gebruik van maak zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • Ik verstuur jouw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen (TLS, voorheen SSL) . Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje.
 • Toegang tot persoonsgegevens is beveiligd met 2-factor authenticatie.
 • Toegang tot persoonsgegevens vanaf mobiele apparaten is ingeperkt en wordt actief gemonitord.

 

Wijzigingen in het privacy- en cookiebeleid

Het is niet ondenkbaar dat mijn privacy- en cookiebeleid in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Ik raad je daarom ook aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Als deze wijzigingen zeer ingrijpend van aard zijn, zal ik er voor zorgen dat ze op een duidelijke en opvallende manier gecommuniceerd worden.

[Versie 1.0 – september 2022]

Heb je vragen over onze privacyverklaring, dan help ik je graag!

Je kan me bereiken via info@johannesvandamfotografie.nl of via het contactformulier op de website.